Dofinansowanie z UE

Spółka Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi 305 014,56 PLN. Całość finansowana ze środków UE.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w obliczu epidemii COVID-19.