DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

Rozwój projektu

Zaangażowanie w projekt klienta na wczesnym etapie rozwoju produktu pozwala uniknąć wielu problemów w fazie wdrożenia i późniejszym procesie produkcyjnym co bezpośrednio przekłada się na życie produktu końcowego na rynku sprzedaży.   

 • Projektowanie wyrobów z tworzywa sztucznego 
 • Prototypowanie produktów 
 • Budowa prototypów poglądowych i funkcjonalnych 
 • Analizy wykonawcze DFM. FMEA, etc. 
 • Analizy Moldflow 
 • Budowa formy wtryskowych  
 • Projektowanie procesów produkcyjnych

To działania które prowadzimy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa utworzyliśmy dział Badań i Rozwoju w ramach którego projektujemy, prototypujemy, analizujemy, wspieramy i doradzamy Naszym klientom. 

Nasi inżynierowie współpracują bezpośrednio z działami R&D po stronie Naszych klientów projektując i doradzając w ramach projektu. Stanowią fachowe wsparcie w projektowaniu procesów produkcyjnych oraz specjalistycznego oprzyrządowania produkcji. Zaangażowanie PLASTMER jako dostawcy na początkowym etapie projektu pozwala Naszym klientom tworzyć lepsze produkty, efektywniej wykorzystać zasoby oraz podnosić kwalifikacje pracowników w szczególności w zakresie projektowania i produkcji wymagających elementów z tworzyw sztucznych a także prowadzenia analiz wykonawczych.  

We współpracy z Plastmer każdy projekt zaczyna się od wspólnego określenia wymagań produktu, jego przeznaczenia oraz wyglądu. Po ustaleniach konstrukcyjnych kolejnymi krokami są analizy technologiczne wybranych procesów wytwórczych, budowa oprzyrządowania docelowego, weryfikacja procesów oraz ich walidacja. 

 

Każde wdrożenie produktu do masowej produkcji prowadzone przez Plastmer kończy się zatwierdzeniem funkcjonalności w formie wyprodukowania serii wyrobów w docelowych warunkach technologicznych oraz wdrożeniem docelowego planu dostaw. 

Rozwój produktu w plastmer

Dla naszych klientów z wielu branż przemysłu prowadzimy kompleksowe prace w zakresie rozwoju produktu.

Zdefiniowanie mierzalnych i konkretnych wymagań względem produktu jest kluczowe dla jego właściwego zaprojektowania i dalszego funkcjonowania. Wiemy jak istotne i skomplikowane jest zdefiniowanie wymagań względem elementu z tworzywa sztucznego lub innego materiału konstrukcyjnego dlatego oferujemy Nasze wsparcie techniczne oraz projektowe przez cały okres rozwoju i życia produktu. Oferujemy kompleksowe rozwiązania -  projektowanie nowego produktu, analizy wykonawcze i technologiczne oraz budowę docelowych narzędzi produkcyjnych które zagwarantują stabilną produkcję masową

Prototypowanie produkty i analizy wykonawcze

Kluczowe dla stabilnej pracy i zachowania pełnej funkcjonalności jest przeprowadzenie analiz wykonawczych i przetestowanie produktu przy pomocy prototypów.

Dedykowany zespół wdrożeniowy w PLASTMER prowadzi pełną weryfikację zgodności wymagań produktu oraz jego konstrukcji z zachowaniem optymalizacji technologicznej produktu.

Przy użyciu własnych maszyn wykonujemy zarówno prototypy poglądowe jak i funkcjonalne. Przeprowadzenie analiz wykonawczych DFM oraz moldflow pozwalają na minimalizację ryzyka projektowego i konieczność dalszych modyfikacji w docelowych narzędziach produkcyjnych.

W efekcie końcowym uzyskujemy w pełni zoptymalizowany produkt końcowy gotowy do wdrożenia produkcyjnego.

Standardowa kolejność pracy jaką proponujemy w ramach rozwoju produktu:

 • PDR – Przegląd i omówienie wymagań względem produktu 
 • DFMEA – Design Failure Mode & Effects Analysis 
 • PFMEA – Process Failure Mode & Effects Analysis 
 • DFM – Design For Manufacturing 
 • Moldflow 
 • Budowa docelowych narzędzi produkcyjnych 
 • Próby i testy komponentów składowych i całych zespołów

Rozwój nowego produktu i jego zmiany konstrukcyjne w ciągu całego życia wymaga szczegółowych pomiarów i analiz wykonawczo-funkcjonalnych. Rozwój produktów o wysokiej estetyce oraz dokładności kształtu bardzo często wymaga skanowania i porównywania wielu przypadków projektowych w celu optymalizacji oraz znalezienia najlepszego rozwiązania dla naszych klientów.

Posiadanie w naszym portfolio usługi skanowania 3D stanowi kluczową wartość dodaną dla rozwoju produktu w PLASTMER

Kierunki rozwoju

 

Wierzymy że ciągły rozwój jest kluczem do przyszłości. W ramach Naszej działalności rozwijamy
i wdrażamy do produkcji masowej nowe technologie druku / dekoracji oraz nowych technologii produkcyjnych:

Digital Printing

In Mold Labeling

Blow-Molding

Over-Molding

Laboratorium badawcze

Posiadamy sprzęt pomiarowy – optyczny oraz stykowy umożliwiający wykonanie szczegółowych analiz wymiarowych a także obserwacji zjawisk zachodzących na powierzchni oraz wewnątrz produkowanych elementów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Naszych klientów – świadczymy także usługi skanowania 3D elementów produkowanych na potrzeby dokładnych analiz struktury powierzchni oraz kształtu.

Produkty specjalne

Dla produktów specjalnych wdrażamy wymagane środowiska pracy dla zapewnienia stabilnego i powtarzalnego procesu produkcyjnego.