Regulamin

Zgodnie z art. 6 i 7 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku., jako Klient wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu miejsca
  zamieszkania, numeru telefonu, przez Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Łazienkowa 1 Smolec,
  55-080 Kąty Wrocławskie, KRS 0000492282, NIP 913-00-02-456, REGON: 930032810 w celu
  marketingowym tj. przesyłania drogą elektroniczną, wszelkich informacji handlowych, zgodnie z
  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)
  oraz drogą tradycyjną w formie papierowej.
 • przetwarzanie moich danych osobowych przez Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Łazienkowa 1
  Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie, KRS 0000492282, NIP 913-00-02-456, REGON: 930032810 w celu
  przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
  lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz drogą
  tradycyjną w formie papierowej.
 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru
  telefonu przez Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Łazienkowa 1 Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie, KRS
  0000492282, NIP 913-00-02-456, REGON: 930032810, w celu poinformowania mnie o odbiorze złożonego przeze
  mnie zamówienia.
 • przekazania moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru
  telefonu przez Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Łazienkowa 1 Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie, KRS
  0000492282, NIP 913-00-02-456, REGON: 930032810 w celu przesyłania informacji handlowych środkami
  komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru
  telefonu przez Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Łazienkowa 1 Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie, KRS
  0000492282, NIP 913-00-02-456, REGON: 930032810 w celu profilowania i zautomatyzowania polegającego na
  wykorzystaniu danych osobowych do oceny zainteresowań asortymentem posiadanym przez
  Administratora, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zwiększenie/zmniejszenie danego
  asortymentu ze względu na preferencje osób korzystających z usług Administratora.