Zrównoważony rozwój to znak i potrzeba naszych czasów.

Zrównoważony rozwój to znak i potrzeba naszych czasów.

Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. korzysta z zielonej energii, która pochodzi z zeroemisyjnych źródeł. Naszym celem jest zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego. Poprzez zakup ekologicznej energii realizujemy firmową politykę proekologiczną.

Podążamy za trendami korzystając z energii elektrycznej z OZE, co wpisuje się w europejską i globalną politykę klimatyczną. W efekcie przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 i pyłów do atmosfery oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii i przyspieszenia procesu dekarbonizacji polskiej energetyki.

Wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju Plastmer Sp. z o.o. Sp.k. dołącza do grona odpowiedzialnych firm. Zaufanie naszych klientów i partnerów biznesowych budujemy poprzez ochronę środowiska naturalnego, czyli mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Potwierdza to Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE)